DANSK OPLYSNINGS FORBUND

Tingluti Aftenskole er tilsluttet Dansk Oplysnings Forbund.
Dansk Oplysnings Forbund er landsorganisation for aftenskoler
der ønsker at udbrede folkeoplysning på et frit og neutralt
grundlag - uafhængigt af partipolitik.

DOF's landsorganisation omfatter mere end 200 skoler med
folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler) samt enkelte
daghøjskoler og sprogskoler overalt i Danmark.

Årligt beskæftiger skolerne ca. 4000 timelærere
og ca. 220.000 kursister deltager i undervisningen.

Landsorganisationen støtter medlemsskolerne i deres daglige
virke på en lang række områder. Desuden medvirker DOF til at
hjælpe med opstart af helt nye aftenskoler.

Gå ind på Dansk Oplysnings Forbund's hjemmeside
E-mail til Dansk Oplysnings Forbund
Telefon (+45) 70 20 60 20